Цінності

Цінності

Світогляд

 • Команда ВДНГ вірить, що кожна людина може змінити долі своєї родини, міста та країни на краще.

 • Орієнтація в часі дуже важлива, тому команда ВДНГ зосереджена на майбутньому та приділяє багато часу плануванню подальших дій.

 • Багатство — це продукт людства, який можливо збільшити завдяки відносинам win-win. Саме за цим принципом працює як сам ВДНГ, так і всі Партнери. 

 • Знання — це один з найголовніших здобутків  людства, тому команда ВДНГ завжди підтримує всі проекти в цій сфері.

Чесноти

 • Етичний кодекс іноді може здаватись суспільству жорсткою збіркою правил, проте його норми є саме тим важелем, який допомагає виховати довіру в комунікації між людьми.

 • Відмінно зроблена робота, пунктуальність співробітників та повага між собою — одні з найважливіших чеснот, яких дотримується команда ВДНГ.

 • Освіта - невід'ємна складова життя кожної людини. Вона розвиває незалежність, самостійність та унікальність особистості, формує творчий підхід та здатність до критичного мислення.

Економічна поведінка

 • Ціль на результат та відповідальність за прийняті рішення, щоденна праця та досягнення розвивають особистість та спонукають людину до розвитку, а тому є одними з головних економічних цінностей.

 • Ощадність є одним з джерел інвестицій і веде до процвітання.

 • Підприємництво. Інвестиції та творчість, де створюються нематеріальні ресурси — в пріоритеті у команди ВДНГ.

 • Готовність до ризику має бути помірною.

 • Конкуренція, що веде до антикрихкості та високих стандартів і не суперечить кооперації, завжди заохочується командою ВДНГ. 

 • Відкритість та швидка адаптація до інновацій. 

 • Меритократія — принцип управління, згідно якого керівні посади повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального та економічного походження. Вибір на основі особистих якостей  і досягнень та принцип рівних можливостей — основні чесноти, якими керується команда ВДНГ при призначенні нових людей на керівні посади.

 Соціальна поведінка

 • Законослухняність, рівність усіх перед Законом, переслідування корупції є найважливішими принципами для команди ВДНГ.

 • Розповсюдження ідеї сім'ї у широкому сенсі та взаємодовіри у суспільстві. 

 • Довіра та ідентифікація, що сприяє співробітництву. Об'єднання та участь у спільних справах — це ті суспільні зв'язки (соціальний капітал), якого завжди дотримується команда ВДНГ. 

 • Групова синергія завжди дає високі результати, але при цьому і одна людина здатна змінити світ.

 • Розосереджена влада: стримування та противаги; дотримання консенсусу; рівняння на принципи антикрихкості.

 • Роль еліт. В основі позитивні цінності та відповідальність перед суспільством.

 • Відношення між державою та церквою. Світська влада та держава: церква має бути повністю відокремлена від державної влади.

 • Люди відрізняються, але це не протирічить рівності можливостей для кожного та системі цінностей в цілому. Толерантність — головна цінність сьогодення.